ød

Nominel diameter min. - maks. diameter

Angiver nittehylsens norminelle diameter og min. og maks diametermål.

l

Nittelængde (+/- 0,5mm)

Nittehylsens nominelle længde er angivet. Der bør regnes med en tolerance på [+1/-0,2] - [+0,5/-0]

k

Kravetykkelse

Den maksimale kravetykkelse er angivet

Ødm

Nominel diameter på trækstift

Den nominelle (eller maksimale værdi for trækstiften) angives som en hjælp ved valget af den rette næsemøtrik til nitteværktøjet

p

Stiftlængden

Stiftlængden angives typisk fra >27 mm.

ødk

Kravediameter (min.-maks.)

Nittens kravediamenter angives med minimums- og maksimumsmål